Informasjon

Helge Brynhildsvoll

  • 01.04.1953 - 18.04.2023

Vår kjære Aehtjie, svigerfar og bestefar/aajja, bror, svoger og onkel

Ditt minne vil alltid leve blant oss

Vår kjære Aehtjie, svigerfar og bestefar/aajja, bror, svoger og onkel

Ditt minne vil alltid leve blant oss
Bestill blomster Blomster